ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Hotel/โรงแรม
dot
bulletภาคเหนือ
bulletภาคกลาง
bulletภาคใต้
bulletภาคตะวันออก
bulletภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
dot
News/ข่าวสาร
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletผู้จัดการ
bulletแนวหน้า
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletThe Nation
bulletCNN
bulletสยามกีฬา
bulletกอล์ฟ
bulletNBA
dot
Info./ข้อมูลท่องเที่ยว
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletตรวจสภาพภูมิอากาศ
bulletแผนที่ประเทศไทย
bulletประเทศที่ต้องขอวีซ่า
bulletเช็คตารางการบิน Timetable
bulletเช็คตารางบินขาเข้าประเทศ
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติ
bulletจองบ้านพักอุทยานแห่งชาติ
bulletหนังสือเดินทาง/Passport
bulletกองตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)
dot
Flight/บินไปกับ
dot
bulletการบินไทย (TG)
bulletAeroflot Russian Airlines(SU)
bulletนกแอร์ (NOK AIR)
bulletAir Asia (AK) (FD)
bulletAir China (CA)
bulletพีบีแอร์ (PB AIR)
bulletAir France (AF)
bulletภูเก็ต แอร์ (PHUKET AIR)
bulletAir India (AI)
bulletAir Madagascar (MD)
bulletโอเรียนท์ไทย (ONE-TWO GO)
bulletAir Mandalay (6T)
bulletไทเกอร์ แอร์เวย์ (TR)
bulletAir New Zealand (NZ)
bulletโอเรียนท์ ไทย (OX)
bulletAlitalia (AZ)
bulletAll Nippon Airways (NH)
bulletAsiana Airlines (OZ)
bulletบางกอก แอร์เวย์ (PG)
bulletBangladesh Airlines (BG)
bulletBritish Airways (BA)
bulletBlue Panorama Airlines (BV)
bulletCathay Pacific Airways (CX)
dot
Links/ลิ้งค์อื่นๆ
dot
bulletSanook
bulletPantip
bulletSiamguru
bulletHunsa
bulletKapook
bulletTarad


Google
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท)
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ


Special เพิร์ท 4 วัน article

 Special เพริ์ท 4 วัน (TG)

เดินทางสู่กรุงเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ครอบคลุมเนื้อที่ราวหนึ่งในสามของประเทศ เที่ยวชมสวนสาธารณะคิงส์ปาร์คทะเลสาบมองเกอร์ ชมเมืองฟรีแมนเทิล ชมสวนสัตว์ ชิมไวน์ชั้นเลิศและช้อปปิ้งจุใจ

 

กำหนดการเดินทาง        29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 49

 

วันแรก              กรุงเทพฯ-เพิร์ธ

21.30.            คณะ พร้อมกันที่สนามบิน ดอนเมืองอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 1 ของสายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

23.55 .            เหินฟ้าสู่กรุงเพิร์ธ ฯ รัฐออสเตรเลียตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบิน

                        ที่ TG985

วันที่สอง            เพิร์ธ-ชมเมือง-สวนคิงส์ปาร์ค-ทะเลสาบมองเกอร์-ฟรีแมนเทิล-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง

 

วันที่สอง           เพิร์ธ-ชมเมือง-สวนคิงส์ปาร์ค-ทะเลสาบมองเกอร์-ฟรีแมนเทิล-                       เมือง-ช้อปปิ้ง

07.40 .            เดินทางถึง กรุงเพิร์ธ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านชมเมืองเพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ครอบคลุมเนื้อที่ราวหนึ่งในสามของประเทศและตั้งอยู่บนแม่น้ำสวอน แม่น้ำสายสำคัญและเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองเพิร์ธ  ผ่านชมศาลาว่าการประจำเมือง สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค ซึ่งอยู่ในพื้นที่สูงกว่าตัวเมืองทำให้เป็นจุดชมวิวเมืองเพิร์ธที่ดียิ่ง ที่นี่มีพันธุ์ไม้นับพันชนิด รวมทั้งมีการจัดแปลงดอกไม้ป่าให้ชมในแบบที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุด และเดินทางสู่ ทะเลสาบมองเกอร์ ชื่นชมกับหงส์ดำเป็นสัตว์ท้องถิ่นและสัตว์สัญลักษณ์ของเมืองเพิร์ธ 

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ ฟรีแมนเทิล ท่านจะได้ชมความงามสองฝั่งแม่น้ำสวอนที่กว้างใหญ่ดั่งทะเลสาบ ชม  เมืองปากแม่น้ำสวอน เมืองที่สำคัญสมัยอดีต จนกระทั่งปัจจุบันท่านจะได้พบกับ บ้านเรือนที่สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมยุคเก่าแก่ ร้านอาหาร และภัตตาคารถูกตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศท้องทะเล พร้อมให้ท่านชมท่าเรือประมงประจำเมือง และให้ท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูก จำหน่ายตั้งแต่ผัก ผลไม้ จนถึงของเก่า  และของที่ระลึกมากมาย  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม Good

                         Earth Hotel หรือ เทียบเท่า

 

วันที่สาม            เพิร์ธ-สวอนวัลเล่ย์-ไร่ไวน์ฮุจตัน-โรงงานช็อกโกแล็ต-ฟาร์มวินด์มิล-                        โชว์ตัดขนแกะ

เช้า                     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  จากนั้นนำท่านชมสวอนวัลเล่ย์ หุบเขา

                          สวอนริมฝั่งแม่น้ำสวอน ชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเพิร์ธ จากนั้นนำ

                          ท่านเดินทางสู่ไร่ไวน์  Houghton Winery  ให้ท่านได้ชิมไวน์รสเยี่ยมของ

                          ออสเตรเลียตะวันตกพร้อมทั้งเลือกซื้อเป็นของฝาก  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่

                         โรงงานช็อกโกแล็ต ให้ท่านชิมช็อกโกแล็ตชนิดต่าง ๆ พร้อมให้ท่านเลือก

                         ซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน

กลางวัน               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                   นำท่านเดินทางสู่ วินด์มิลฟาร์ม (Windmill Farm) ให้ท่านชมการสาธิตการตัดขนแกะ ซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งของคนออสซี่  และขนแกะนี้ยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของชาวออสซี่อีกด้วย และชมการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Caversham Wildlife Park สวนสัตว์พื้นเมือง ให้ท่านได้ชมสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด สนุกสนานกับการถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดเป็นที่ระลึกกับจิงโจ้  วอมแบท  และสัตว์อื่น ๆ อีกมากมายที่หาได้เฉพาะในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย  จากนั้นนำท่านเข้าพัก ณ

                        โรงแรม Good Earth Hotel    หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่                 เพิร์ธ - ซอร์เรนโต้คีย์ - เนลฮ๊อคกินส์ปาร์ค - กรุงเทพฯ

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ซอร์เรนโต้คีย์

                         ให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าจากย่านร้านค้าบริเวณท่าเรือ  จากนั้นนำ

                         ท่านสู่ เนลฮ็อคกินส์ปาร์ค ให้ท่านชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบ ซึ่ง

                         บริเวณนี้ตั้งอยู่ใกล้สนามกอล์ฟจุนดาหลับ สนามกอล์ฟชื่อดังของเมืองเพิร์ธ

                        จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หากมีเวลาเหลือให้ท่านเลือกซื้อ

                        สินค้าจากย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองหรือแวะชมเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจาก 

                         แฟคตอรี่เอาท์เลท  มากมาย อาทิ ไนกี้  อาดิแดท  รีบ็อกซ์ ฯลฯ

กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่

                        เมืองเพิร์ธ

16.50 น.            ออกเดินทางจากกรุงเพิร์ธ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG998

22.45 น.            เดินทางกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....                                     

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

อัตราค่าเดินทาง     

 

 

Special Perth 4 D (TG)

 

ราคารวมตั๋ว

 

ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ

30,900

23,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

27,900

21,300

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

24,800

18,800

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

23,500

17,800

ท่านที่ประสงค์จะพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

3,500

3,500

ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่สามลด           

500

500


 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 25 ท่าน หากมีผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 25 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวมบริการ

·         ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย เส้นทางกรุงเทพฯ-เพิร์ธ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด

·         ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

·         ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ

·         ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ

·         ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ

·         ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

·         ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

·         ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย

·         ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 400,000 บาท

·         ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2549

อัตรานี้ไม่รวมบริการ

·         ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

·         ค่าทำหนังสือเดินทาง  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

·         ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

·         ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

·         สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

·         ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

การชำระเงิน

            ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก

·         หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

·         หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 5,000 บาท

และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ

·         หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว  แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ

 

หมายเหตุ

·         รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

·         บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง พิจารณาแล้วทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

·         บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

·         บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 

เอกสารในการขอวีซ่า

·         หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อม

·         รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

·         สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ

·         สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

·         ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ตัวจริง) กรณีเป็นลูกจ้าง หรือสำเนาทะเบียนการค้ากรณีเป็นเจ้าของกิจการ

·         หลักฐานการเงินโดยใช้สำเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)

·         ข้าราชการจะต้องจดหมายรับรองการทำงาน และมีจดหมายลางานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด

·         เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือกรณีเป็นเด็กเล็กใช้สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน

·         เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พร้อมมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุตรกับผู้ที่บุตรเดินทางไปด้วย

·         ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)

·         ผู้ใหญ่อายุเกิน 70 ปี จะต้องมีใบรับรองแพทย์  พร้อมมีข้อความว่าสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยลำพัง โดยมิต้องมีผู้ดูแล และใบประกันสุขภาพ (จากบริษัทประกันภัย)

 

 
ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ต่างประเทศ
ฮ่องกง เซินเจิ้น Disney 4 วัน 3 คืน (EK) article
ซัวเถา-เซินเจิ้น-กวางเจา (5วัน)
คุนหมิง 4 วัน 3 คืน article
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน (CA) article
เซี่ยงไฮ้ - จูเจียเจียว - หังโจว - ซูโจว 4 วัน 3 คืน article
กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ล่อเรือแม่น้ำหลีเจียง 5 วัน 4 คืน (PG) article
สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน (FD) article
Japan Shock Sakura 6D4N (TG)
Japan Super Hot 4 วัน (TG) article
Japan Super Shock Amazing 6 วัน (TG) article
Tokyo Paradise 5 วัน (TG) article
แกรนด์เกาหลี 5 วัน 3 คืน KE article
โปรแกรม Rising Gangwon 4 คืน 5 วัน (TG) article
ท่องแดนอารีดัง 4 วัน 2 คืน (TG) article
นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ ล่องเรือกลไฟ 8 วัน article
นิวซีแลนด์ South..Paradise 6 วัน article
ซิดนีย์ - บลูเม้าท์เท่น 5 วัน article
บริสเบน - โกลด์โคสต์ 5 วัน article
ออสเตรเลีย ,นิวซีแลนด์ article
เขมร Overland 3 วัน 2 คืน article
เขมร 3 วัน 2 คืน (PG) article
เขมร 3 วัน 2 คืน article
เวียดนาม 4 วัน article
มิงกาลาบา เมียนมาร์ 6 วัน 5 คืน (FD) article
แพ็คเกจเวียงจันทน์ วันเดียว article
เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน article
เวียงจันทน์ - วังเวียง - ทุ่งไหหิน 3 วัน 2 คืน article
ลาวใต้ นครจำปาสัก 3 วัน 2 คืน article
วังเวียง - เขื่อนน้ำงึม 2 วัน 1 คืน article
วังเวียง - หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน article
วังเวียง 2 วัน 1 คืน article
มาเลเซีย ไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน
โรแมนติก เนปาล 6 วัน 5 คืน
ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 5วัน4คืน (KB)
มอสโคว์ - ซากอร์ส 6 วัน
Ancient อียิปต์ 8 วัน 5 คืน (MS)Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เลขที่ 174 ซ.ชักพระ 3 ถ.ชักพระ-ตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร : (02) 861-3668-9 แฟกซ์ : (02) 881-3013
174 Soi Chakpra 3, Chakpra-Talingchan Rd., Klongchakpra, Talingchan, Bangkok 10170.
Tel : (02) 861-3668-9 Fax : (02) 881-3013 Email : exit_travel@yahoo.com มือถือ : (083) 607 4400. (083) 607 8800 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 11/03699